Støren Sør

Den nye bydelen i Trøndelag

Næringskommunen Midtre Gauldal

Næringskommunen sør for Trondheim

Nesten alt gods som går til og fra Trøndelag, passerer gjennom Støren – her er E6, fv. 30, Dovrebanen og Rørosbanen. Vi ligger midt i smørøyet. Kort vei til Trondheim, gode arealer uten bruk av dyrkamark, en offensiv kommune og et godt miljø å bo og vokse opp i.

Utvikling av Støren og Midtre Gauldal

I tillegg til jernbanen vil den store driveren i utviklingen av Støren og Midtre Gauldal kommune uten tvil være den nye firefelts E6 fra Melhus til Ulsberg. Reise- og transportavstanden til byen blir under 30 minutter, og transporttiden til de store markedene på Øst- og Vestlandet blir mindre.

Anbudskonkurransen

Anbudskonkurransen

Midtre Gauldal Næringsselskap KF har mottatt tilbud til anbudskonkurransen som omfatter veg og infrastruktur opp til næringsarealet, Støren Næringsområde Sør. Prosessen rundt evaluering av tilbud er i gang og man antar å være ferdig med dette i starten av september....

les mer
Anbudsåpning for VVA Støren Sør

Anbudsåpning for VVA Støren Sør

I dag kl. 12, er det åpning av anbud for vegtraseen til Støren Sør. I løpet av en måneds tid, er det klart hvem som får oppdraget. Følg med for flere nyheter!

les mer

Kommunenes fire hovedmål

• Å skape samhandling mellom det politiske og forretningsmessige miljø i Midtre Gauldal
• Å etablere komplementære næringer på Støren Næringsområde Sør med et felles kompetansemiljø i Trondheimsregionen
• Å skape helhetlig attraktivitet til riktig tid: boliger, infrastruktur, institusjoner, fritidsaktiviteter og helsetjenester
• Å holde fokus og ha gjennomføringskraft

Velkommen til Støren Sør – den nye bydelen i Trøndelag

En forbedret infrastruktur vil skape mange nye muligheter for næringslivet og lokalsamfunnet. Redusert reisetid, større rekkevidde, enklere tilgang til kvalifisert arbeidskraft og nærhet til markedene sørover, gjør Støren Næringsområde Sør meget attraktivt.

En attraktiv kommune å etablere seg i

Støren har vært et kollektivknutepunkt siden Støren stasjon ble åpnet i 1864. Stasjonsbyen ble et naturlig handelssenter som i dag inneholder alt hva innbyggerne trenger for å leve det gode liv. Primærnæringene i kommunen er landbruk og skogbruk, og sekundærnæringene består av noen av Norges mest moderne fabrikker. Til sammen gir dette en synergieffekt som kommuneplanleggeren har stor tro på vil forsterkes i årene som kommer når ny kommunedelplan for Støren begynner å virke.

Moderne og bærekraftig

{

– En attraktiv kommune å etablere seg i trenger høy fortetting og utpreget funksjonsblanding for å fungere i en moderne og bærekraftig verden.

Siri Solem

Fremtiden i Støren

• Vi søker å utvikle oss i takt med tiden!

• Førerløse busser frakter folk inn til kollektivknutepunktene for regionale buss- og togavganger!

• Fortau, stier, gang- og sykkelveier preges av fysisk aktivitet, og elsykler er fremtredende i og rundt tettstedene!

• Tilgangen til vannet og elva Gaula forsterker parkområdenes attraktivitet, og barnas bruk av de mange offentlige lekeplassene samler familiene etter søndagsturen!

• Tøffelavstanden for eldre er etablert som mal i all offentlig planlegging!

• Støren kulturhus, folkebiblioteket og GSK er de viktigste naturlige møteplassene for folk i alle aldre, og er satt i system for å redusere vår tids største kommunale helseutfordring:
Ensomhet!

Har du spørsmål om Støren Sør? Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg

Adresse

7290 Støren

Mail oss

aina@nitr.no