– et fremtidsrettet

næringssentrum

Støren Sør – det nye

næringsområdet i Midtre Gauldal

Gode næringsareal

Ønsker du å øke din bedrifts konkurranseevne med en ny strategisk, regional posisjon? Støren Sør er det nye næringsområdet i Midtre Gauldal. Her tilbyr vi gode næringsarealer tett på hovedfartsårer, og målet er å skape en klynge av bedrifter som kan tilføre hverandre noe.

Gode næringsareal

Ønsker du å øke din bedrifts konkurranseevne med en ny strategisk, regional posisjon? Støren Sør er det nye næringsområdet i Midtre Gauldal. Her tilbyr vi gode næringsarealer tett på hovedfartsårer, og målet er å skape en klynge av bedrifter som kan tilføre hverandre noe.
Hvor?
Støren Sør tilbyr arealer i umiddelbar nærhettil hovedfartsårene E6 og Fv. 30 i trafikknutepunktet
Støren i tre retninger:
• Nordover  mot Trondheim, Trøndelag ogNord-Norge
• Østov er mot Røros, Østerdalen og EU via Sverige
• Sørover mot Oppdal, Gudbrandsdalen og Sør-Norge

Støren og Midtre Gauldal kommune befinner seg midt i hjertet av ferdselsårene som logistikkjedene benytter døgnet rundt, hele året. Med ny E6 i Trøndelag blir Trondheim kun 30 minutter fra Støren og et handelsmarked på over 260 000 mennesker nås via vei eller jernbane.

Våre næringsarealer er særdeles godt egnet for:

• Mindre bedrifter for tettstedet og Støren sentrum • Detaljhandelen • Forretninger • Butikkutsalg • Café- og restaurantdrift • Mellomstore bedrifter for næringsområdene Liøya og Moøya • Prototyping og småskalaproduksjon • Verksteddrift • Mindre besøksintensive forretninger • Store eller arealkrevende bedrifter for Støren

Næringsområde Sør innen
– Industri
– Logistikk og distribusjon
– Sentrallager
– Større produksjonsfasiliteter og næringsklynger

Er firmaet i startgropa eller dere har et reelt behov for mer næringsareal, men usikker på hvilke arealer som trengs, så er vi bare ett klikk unna!

Nye veier og nye muligheter

{
– Denne veiutbyggingen får stor betydning for lokalsamfunnene her. Tenk å kunne komme seg fra Støren til Trondheim på en halv time
Johan Arnt Vaatnan

– E6 er en storsatsing i Trøndelag. Den nye veien mellom Støren og Melhus gjør at reisetiden går kraftig ned. Du kan ta turen fra Støren til Trondheim på ca. 30 minutter, når prosjektet er ferdig, forteller Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier.

Nye Veier er et statseid aksjeselskap som har som oppgave å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier, og de jobber ifølge Johan Arnt for å øke samfunnsøkonomien i veiutbyggingen.

– Det gjør vi blant annet ved å sørge for færre kryss på de lange strekningene, forklarer han. E6 sør er så langt planlagt med 6 tunneler, 18 bruer og 9 trafikkmaskiner, slik at trafikken kan flyte best mulig.

– Denne veiutbyggingen får stor betydning for lokalsamfunnene her. Tenk å kunne komme seg fra Støren til Trondheim på en halv time, sier prosjektdirektøren. Forbedret infrastruktur kommer også til å skape mange nye muligheter for næringslivet.

– Dette kommer til å gi bedrifter mye større rekkevidde. Det blir lettere å plassere bedrifter utenfor byen, og med motorveien får virksomheter mye større område å rekruttere arbeidskraft fra. Når veien er ferdig, kan man jo jobbe på Støren og bo i Trondheim uten problemer. Det kommer til å bety at det er lettere å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft, og i tillegg blir det selvsagt mye enklere å frakte varer sørover. Dette er jo en Europaveg som blir utbygget, så da kan varer som for eksempel fisk enkelt og
effektivt fraktes sørover til Oslo og videre ned til markedet i Europa, forklarer Johan Arnt. Han er sikker på at veiutbyggingen kommer til å føre til et mer blomstrende lokalsamfunn.

– Rapporter viser hvor mye infrastrukturen gjør for samfunnsutviklingen. Og jeg tror utviklingen kommer til å kunne merkes snart, sier Johan Arnt Vatnan.

Utbyggingen av E6 i Trøndelag har offisiell åpningsdato i 2032, men Nye Veier har som mål å ta strekningene i bruk allerede i 2027.

E6-utbygging i Trøndelag

I 2005 vedtok Stortinget å utføre utbygging av 12 veistrekninger rundt omkring i landet. To av disse er i Trøndelag:
• E6 Nord: Ranheim–Åsen
• E6 Sør: Ulsberg – Melhus med knutepunkt på Støren
Utbyggingen gir firefelts motorvei med 110 km/t, reduserer reisetiden, knyter mange av tettstedene sammen og løfter infrastrukturen i området.

Har du spørsmål om Støren Sør? Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg

Adresse

7290 Støren

Mail oss

aina@nitr.no