Et levende kulturliv

Midtre Gauldal har et rikt og aktivt kulturliv i form av aktive sportsklubber og foreninger. Frivilligheten står spesielt sterkt i kommunen, med mange kor, korps, museer og lag.

Støren kulturhus

Kommunens storstue er Støren kulturhus sentralt i kommunesenteret. Det er et regionalt kulturhus som er en del av Gauldal skole- og kultursenter med kino, et variert kulturprogram med konserter, teater og andre arrangementer, og lokaler for møter, kurs, konferanser og selskap. På samme sted ligger folkebiblioteket, som er en kulturell møteplass hvor alle kan søke opplevelser,
opplysning og kunnskap gjennom bøker og andre medier. I kultursenteret ligger også kulturskolen, som har et variert opplæringstilbud innen musikk, scenekunst og andre kulturuttrykk, og som arrangerer større produksjoner på tvers av fagene.

En trygg oppvekst med flotte rammer

I Midtre Gauldal har kommunen investert mye i skolebygg de siste årene for å sikre de unge en god oppvekst. Barneskolen trenger mer plass inne, men har et spennende uteområde. Her går de yngste i barnehage og skole i bygda der de bor. De fleste bor på Støren, og her er det tre barnehager. SFO og barnehage har gode åpningstider. 

I Soknedal, Singsås og Budal er barna i oppvekstsentra som er omkranset av natur, kulturlandskap og aktivitetsområder.

Når kommunens barn blir ungdommer, møtes de alle på ungdomsskolen i det flotte nye skole- og kultursenteret på Støren. Gauldal skole- og kultursenter er et stort bidrag til samfunnet med ny ungdomsskole og videregående skole, kulturhus, bibliotek og idrettshall. Mange barn og ungdommer henter seg minner for livet fra reinsjakt i skoletid og fantastiske naturopplevelser på Gauldalsvidda.

Adresse

7290 Støren

Mail oss

aina@nitr.no