Finn deg til

rette her

Nytt boligområde

med inntil 800 eneboliger!

Stort behov for nye boliger

Dagens befolkningsprognoser, nytt næringsområde Støren sør, ny E6 samt mulig etablering av verkstedhall i Engan sett opp mot eksisterende boligpotensial, synliggjør et stort behov for tilrettelegging av eneboligområder i tilknytning til Støren.

Eneboligområdene tilrettelegges i Støren sør

Forespeilet befolkningsutvikling viser behov for utbyggingsarealer til enebolig i Støren. Totalt er det avsatt ca. 1000 daa og det er anslått at det kan etableres inntil 800 eneboliger i området.

Adresse

7290 Støren

Mail oss

aina@nitr.no