Disse vil bli daglig leder

Vi er veldig godt fornøyde med søkermassen og har mange spennende kandidater vi gleder oss til å snakke mer med. Flere har uttrykt en sterk motivasjon for å jobbe med utvikling i Midtre Gauldal og med flaggskipet vårt Støren Sør. For oss er det viktig å få på plass en...