Midtre Gauldal Utvikling inviterer publikum til offisiell åpning av Lekåsveien og det nye næringsområdet Støren Sør. Markeringen skjer på det nye næringsområdet 3,5 km fra FV30.

 

Kl. 1600
Åpningsseremoni med taler og korpsmusikk
Offisiell åpning av ordfører Sivert Moen
Rulleskirenn fra fv. 30 til Støren Sør
Kaffe, wienerbrød og boller

Hjertelig velkommen!

Få en sniktitt på området her

Adkomst:
Gå eller sykle på den nye gang- og sykkelvegen.
Kjøre bil. Kom i god tid. Lekåsvegen er stengt mellom
kl. 1545 og 1645 pga rulleskirenn.