Navnekomiteen har vurdert de innkomne forslagene som kom inn til navnekonkurransen for veien til Støren Sør. Det kom inn 26 navneforslag, og av disse 5 går videre til finalen:

1. Lekåsveien
2. Rolf Rognes vei
3. Hallråaveien
4. Sørsideveien
5. Enamyrveien

Navnekomiteen i Midtre Gauldal vil nå vurdere disse videre før en kandidat plukkes og sendes til Stedsnavntjenesten for endelig avgjørelse. Vi forventer å kunne avsløre det endelige navnet ved påsketider, og dermed vinneren av konkurransen.