Midtre Gauldal Næringsselskap KF har gleden av å informere om at anbudskonkurranse og evaluering av tilbyderne er gjennomført til prosjektet Støren Sør VVA. Det var totalt 3 kvalifiserte tilbydere, der entreprenørfirmaet Johs J. Syltern AS kom best ut i forhold til kriteriene i konkurransen. Anbudssummen er pålydende 114 048 000,- eks.mva.

Midtre Gauldal Næringsselskap KF har derfor til hensikt å inngå kontrakt med entreprenørfirmaet Johs J. Syltern AS. Kontrakt vil først bli inngått etter vedtak i styret og utløpt karensperiode på 10 dager.

 

Dette skal bygges:
• 4,3 km veg tilrettelagt for gående, syklende og biltrafikk

• Slak stigning tilpasset modulvogntog.

• Vann, avløp og annen infrastruktur med god kapasitet

• Vegen er planlagt åpnet våren 2021.

• Finansiering: langsiktig rammelån planlagt betalt ned gjennom tomtesalg

• Når vegen er ferdig er neste fase å klargjøre et stort næringsområde 4 minutter fra E6

• Næringsområdet er 275 mål, og gir ekspansjonsmuligheter også for plasskrevende virksomheter